Coaching


VI coachar regelbundet människor av alla slag såsom chefer, medarbetare, idrottare, ledningsgrupper,  arbetslag, projektgrupper på alla möjliga, olika nivåer. Ja, vi coachar helt enkelt människor, enskilda eller i grupp, som vill utveckla sin egentliga förmåga på riktigt. 

Professionell coaching handlar för oss om att frigöra den potential som finns i oss alla. Det är när vi fattar beslut om något som vi förändrar vårt öde. 

Givetvis är vi certifierade ICF-coacher och lever upp till krav som därmed ställs.