Lean

Lean är ett område som vi har många års erfarenhet av i en mängd olika verksamheter. Eftersom våra egna grundvärderingar överensstämmer med de inom Leanfilosofin gör vi stort avtryck med våra Leanutbildningar. 

 

Vi börjar varje uppdrag en diskussion och analys av kundens mål och behov och utifrån detta gör vi en unik design. Ofta börjar vi med att genomföra ett Leanspel tillsammans med ledningen för att utveckla den förståelse som är nödvändig för ett välgrundat Leanarbete. Därefter går vi vidare med olika chefs- och medarbetargrupper.