Ledarskapsutveckling

Ledarskap handlar om relationen mellan chefskap och medarbetarskap. Först när denna relation är utvecklad och tydlig för alla i omgivningen frigörs hela organisationens potential. Något som bla kräver att chefer är både trygga i sig själva och i sin roll. 

Våra ledarskapsutvecklingar styrs till stor del av uppdragsgivarens behov. Vår metodik bygger på upplevelsebaserat lärande och utgår från individens upplevelser och reflektioner i mötet med praktik och teori. Våra ledarskapsprogram bygger på kontinuerliga träffar med "hemuppgifter" mellan kurstillfällena. Våra program sträcker sig från kortare punktinsatser till program som sträcker sig över flera år. Allt beroende på behov och önskat resultat. 

Målet med ledarskapsutbildningarna är att våra delltagare ska utveckla trygghet och professionalism i sina chefsroller. Därmed kommer också medarbetarna och organisationen att utvecklas.